Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đỗ Mậu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
Thiếu tướng '''Đỗ Mậu''' (sinh năm ?, chết năm 2007), sinh quán [[Quảng Bình]], đi lính Pháp từ đầu những năm 1940, và đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội và chính quyền miền nam Việt Nam.
 
Trước năm 1945 ông phục vụ trong lực lượng lính khố xanh tại Trung Kỳ, tham gia phong trào Cường Để cùng ông Ngô Đình Diệm.
 
Thời chiến tranh Việt Pháp, ông Đỗ Mậu từng là tham mưu trưởng Liên đoàn chiến thuật lưu động ở miền Bắc, tư lệnh phó Phân khu duyên hải, có lúc là Tùy viên quân sự Việt Nam tại Pháp.
Người dùng vô danh