Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

== Giáo dục==
Xã Đông Hoàng có 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở.
làng học thượng luôn đi đầu trong mọi linh vục nhất là giáo dục.nhiều năm đạt thành tích cao trong các kỳ thi.trong đó nổi bật là đã vinh dự có giáo sư đầu nghành Nguyễn Đình Chung là giáo sư băng cấp quốc tế
 
== Kinh tế ==
Người dùng vô danh