Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{Đồi}} là một dạng [[địa hình dương]] được hình thành qua quá trình phong hóa của núi mà thành. [[Núi mẹ]] thường là loại chịu ảnh hưởng mạnh của [[phong hóa]] như đá [[trầm tích cơ học]], [[magma]]... Đồi thường có độ dốc nhỏ và có lượng [[tàn tích hữu cơ]] cao đẫn đến sự có mặt phổ biến của các loại cây và [[sinh vật]].
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh