Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

không có tóm lược sửa đổi
(Bản mẫu hóa các hộp)
<!-- Hàng 1 -->{{/Hàng|1=
 
<!-- Bài viết chọn lọc -->{{/Hộp|số cột=2|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|bản mẫu=Wikipedia:Bài viết chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}|1=
 
<div style="margin: 0 -400px;">
<p style="position: relative; line-height: 1.5em; height: {{#expr: 1.5 * 5 }}em; overflow: hidden;">'''[[Thư viện Quốc gia Pháp]]''' là [[thư viện]] quan trọng nhất, đồng thời là cơ quan giữ chức năng [[lưu chiểu]] xuất bản phẩm của [[Pháp]]. Với vai trò [[thư viện quốc gia]], đây cũng là nơi sưu tầm và lưu trữ những di sản thư tịch, đồng thời đảm nhiệm chức năng biên soạn, phát hành [[thư mục quốc gia]]. Thư viện Quốc gia Pháp ngày nay bao gồm 5 địa điểm và 2 trung tâm bảo quản tài liệu, trong đó địa điểm chính mang tên François-Mitterrand nằm ở [[Quận 13, Paris|Quận 13]], [[Paris]], còn địa điểm lịch sử Richelieu vẫn nằm trong trung tâm thành phố. Năm 2008, ngân sách của thư viện lên đến 280,6 triệu [[euro]] với tổng số nhân viên khoảng 2.500 người. Thư viện Quốc gia Pháp có lịch sử bắt đầu vào năm 1368, khi [[Danh sách vua và hoàng đế Pháp|vua]] [[Charles V của Pháp|Charles V]] cho thành lập thư viện cá nhân đặt trong [[cung điện Louvre]]. <span style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding-left: 2.5em; background: white; background: linear-gradient(to right, rgba(255, 255, 255, 0), white 2em);">{{Xem tiếp|Thư viện Quốc gia Pháp}}</span></p>
</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
}}
 
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->{{/Hộp|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|cuối=có|bản mẫu=Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}|1=
 
<div style="margin: 0 -400px;">
<h2 style="margin-left: -6px; padding-left: 6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Hình ảnh chọn lọc</h2>
</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
}}
<!-- Hàng 2 -->{{/Hàng|1=
 
<!-- Ngày này năm xưa -->{{/Hộp|bản mẫu=Wikipedia:Ngày này năm xưa/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}|1=
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
</dl>
</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
}}
 
<!-- Bạn có biết -->{{/Hộp|bản mẫu=Wikipedia:Bạn có biết/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}/{{#ifexpr: {{CURRENTDOW}} < 5 and {{CURRENTDOW}} != 0 | 1 | 2 }}|1=
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
</ul>
</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
}}
 
<!-- Tin tức -->{{/Hộp|bản mẫu=Bản mẫu:Tin tức|cuối=có|1=
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
</ul>
</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
}}