Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

Bản mẫu hóa các đề mục
(Bản mẫu hóa các đề mục)
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Bài viết chọn lọc}}
<h2 style="margin-left: -6px; padding-left: 6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Bài viết chọn lọc</h2>
 
<p style="position: relative; line-height: 1.5em; height: {{#expr: 1.5 * 5 }}em; overflow: hidden;">'''[[Thư viện Quốc gia Pháp]]''' là [[thư viện]] quan trọng nhất, đồng thời là cơ quan giữ chức năng [[lưu chiểu]] xuất bản phẩm của [[Pháp]]. Với vai trò [[thư viện quốc gia]], đây cũng là nơi sưu tầm và lưu trữ những di sản thư tịch, đồng thời đảm nhiệm chức năng biên soạn, phát hành [[thư mục quốc gia]]. Thư viện Quốc gia Pháp ngày nay bao gồm 5 địa điểm và 2 trung tâm bảo quản tài liệu, trong đó địa điểm chính mang tên François-Mitterrand nằm ở [[Quận 13, Paris|Quận 13]], [[Paris]], còn địa điểm lịch sử Richelieu vẫn nằm trong trung tâm thành phố. Năm 2008, ngân sách của thư viện lên đến 280,6 triệu [[euro]] với tổng số nhân viên khoảng 2.500 người. Thư viện Quốc gia Pháp có lịch sử bắt đầu vào năm 1368, khi [[Danh sách vua và hoàng đế Pháp|vua]] [[Charles V của Pháp|Charles V]] cho thành lập thư viện cá nhân đặt trong [[cung điện Louvre]]. <span style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding-left: 2.5em; background: white; background: linear-gradient(to right, rgba(255, 255, 255, 0), white 2em);">{{Xem tiếp|Thư viện Quốc gia Pháp}}</span></p>
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Hình ảnh chọn lọc}}
<h2 style="margin-left: -6px; padding-left: 6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Hình ảnh chọn lọc</h2>
</div>
 
 
<div style="position: relative; margin-top: -7em; padding: 1em;">
<h2{{/Hộp/Đề stylemục|1="margin-left: -6px; padding-left: 6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;"><span style="font-size: 200%;">{{CURRENTDAY}}</span><span style="margin: 0 0.2em;">/</span>{{CURRENTMONTH}}<br />Ngày này năm xưa</h2>}}
 
<dl>
 
<div style="position: relative; margin-top: -5em; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Bạn có biết}}
<h2 style="margin-left: -6px; padding-left: 6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Bạn có biết</h2>
 
<ul style="list-style: none; margin-left: 0;">
 
<div style="position: relative; margin-top: -5em; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Tin tức}}
<h2 style="margin-left: -6px; padding-left: 6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Tin tức</h2>
 
<ul style="list-style: none; margin-left: 0;">