Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

không có tóm lược sửa đổi
__NOTOC__
'''[[Thảo luận Thành viên:Mxn/Trang Chính 4#Kế hoạch|Ý định và kế hoạch]]''' — '''[[Thành viên:Mxn/Trang Chính 4a|Chỗ thử A]]'''<br />
<big style="color: green;">✓</big> Firefox 17–18, Chrome 23, Safari 5.1, Opera 12.1
<big style="color: red;">✗</big> Opera 12.0