Khác biệt giữa các bản “Phan Bôi”

[[Thể loại:Người Quảng Nam]]
[[Thể loại:Huân chương Kháng chiến]]
[[Thể_loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam Khóa I]]
[[Thể_loại:Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam]]
[[Thể_loại:Thứ trưởng Việt Nam]]
Người dùng vô danh