Khác biệt giữa các bản “Đại học Ulster”

không có tóm lược sửa đổi
==Liên kết ngoài==
* [http://www.ulster.ac.uk Website chính thức của University of Ulster]
* [http://http://campusone.ulster.ac.uk/ Campus ảo đào tạo trực tuyến của UU]
* [http://www.educationuk.org/pls/hot_bc/bc_profile.page_pls_profile_details?x=686548943710&y=0&a=84&z=69271 Giới thiệu về Đại học Ulster của British Council]
 
Người dùng vô danh