Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yogi”

Mặc dù giải thoát là phương hướng đi tới, nhưng không phải đó là đối tượng để so đo, phán xét, nhà yogi cứ khẩn trương nhưng không vội vã, cố gắng nhưng không đặt yêu cầu, như "vô cầu" của đạo Phật. Để minh họa cho đức tin này chúng ta lấy câu nói của đạo sư Vivekananda: "... Dù phải uống cạn cả đại dương". Nghĩa là cứ kiên nhẫn đi tới, không đặt vấn đề bao lâu, có hay không, như thế nào là thành đạt. Thậm chí nếu giống như "Dã tràng xe cát biển đông", điều này cũng không làm nao núng nhà yogi.
==Yogi và tri thức==
Một yogi phải biết rỏ hướng đi của mình, những trợ lực và những trở ngại, những cám dỗ của ảo giác (''Maya'') và tri kiến để chế ngự. Ví dụ, một yogi nắm vững [[Hatha yoga]] muốn được toàn thiện, toàn mãn phải nghiên cứu thêm các môn pháp khác như: [[Mantra yoga]], [[Bhakti yoga]], [[Jnana yoga]], [[Dhyana yoga]], [[Raja Yoga]], [[Karma yoga]], [[Samadhi yoga]]... Thật ra trong một môn pháp đều chứa đựng các môn khác, vì muốn đặt trọng tâm về mặt nào cho thích hợp từng yogi nên chia ra nhiều môn loại.
 
==Xem thêm==
*[[Yoga]]
Người dùng vô danh