Khác biệt giữa các bản “Lê Thì Hiến”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Lê Thì Hiến''' (1609-1674) là tướng nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. == Sự nghiệp == === Mặt trận phía bắ…”)
 
Lê Thì Hiến người làng Phú Hào huyện Lôi Dương (nay là huyện [[Thọ Xuân]]), tỉnh [[Thanh Hóa]].
 
Thời [[Lê Thần Tông]], Lê Thì Hiến làm tướng nhà Hậu trung hưng. Ông được cử ra làm thuộc tướng trấn giữ Kỳ Hoa. Lúc đó tướng [[Đàng Trong]][[Nguyễn Hữu Tiến]][[Nguyễn Hữu Dật]] mang quân ra đánh úp dinh, Lê Thì Hiến thua trận phải rút lui. Vì việc này ông bị mất chức.
 
Năm [[1655]], quân Đàng Trong lại ra đánh. Quân Nguyễn do Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến chỉ huy đang đánh ra bắc, đã chiếm được 7 huyện ở [[Nghệ An]].
 
Em chúa [[Trịnh Tạc]] là Trịnh Toàn cầm quân ra chống. Bồi tụng [[Phạm Công Trứ]] bèn tiến cử Lê Thì Hiến, ca ngợi tài năng của ông và khuyên triều đình bỏ qua lỗi cho ông. Lê Thì Hiến lại được trọng dụng. Ông ra trận cùng Trịnh Toàn giao tranh với quân Nguyễn ở Thạch Hà, cứu viện cho Đào Quang Nhiêu, giành thắng lợi. Nhờ công lao trận này, ông được thăng Đô đốc đồng tri, tước Hào quận công.
 
Ít lâu sau Trịnh Toàn bị Trịnh Tạc cách chức bắt về kinh, con Trịnh Tạc là [[Trịnh Căn]] ra thay. Lê Thì Hiến được thăng lên Hữu đô đốc giúp Trịnh Căn. Lúc đó quân Nguyễn đắp lũy ở ven biển, phòng thủ ở bờ nam sông Lam. Ông cùng Hoàng Nghĩa Giao đánh phá lũy, đốc suất các tướng đánh Thanh Chương, Nam Hoa (thuộc Nghệ An) đều thắng trận, các tướng Đàng Trong bỏ chạy<ref>Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 420</ref>.
 
Năm [[1658]], Nguyễn Hữu Dật vượt sông đánh vào Mỹ Dụ. Tướng giữ đồn là Trịnh Kiêm (em Trịnh Căn) thua chạy. [[Hoàng Nghĩa Giao]] và Lê Thì Hiến tiến lên chặn đánh được quân Nguyễn, quân Nam phải lui về.
 
Mùa đông năm [[1658]], Lê Thì Hiến lại cùng [[Đào Quang Nhiêu]] chia nhau ra quân, đánh tan quân Nguyễn ở làng Tuần Lễ (Hà Tĩnh).
 
Năm 1659, Lê Thì Hiến được thăng làm Thiếu bảo. Năm 1660, Trịnh Căn phát đại quân tiến công quân Nguyễn. Lê Thì Hiến vượt cửa biển Hội Thống, theo đường Tả Ao thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mà đánh, đụng độ quân Nguyễn. Hai bên giao trinh dữ dội, Lê Thì Hiến phá được lũy Hùng Lộc, đốt dinh trại bắt được rất nhiều voi, ngựa và khí giới.
* [[Hoàng Nghĩa Giao]]
* [[Trịnh Căn]]
* [[Đào Quang Nhiêu]]
 
== Tham khảo ==
* [[Phan Huy Chú]] ([[2008]]), ''[[Lịch triều hiến chương loại chí]], tập 1'', NXB Giáo dục
 
== Chú thích ==
61.890

lần sửa đổi