Khác biệt giữa các bản “Lê Thì Hiến”

 
== Sự nghiệp ==
=== Mặt trận phía bắcnam ===
Lê Thì Hiến người làng Phú Hào huyện Lôi Dương (nay là huyện [[Thọ Xuân]]), tỉnh [[Thanh Hóa]].
 
Tháng 11 năm đó, quân Trịnh lại chia đường tiến đánh. Lê Thì Hiến lại từ bờ biển qua đường Cương Gián, huyện Nghi Xuân cùng Hoàng Nghĩa Giao tạo thế ỷ dốc, đánh phá quân Nam ở làng Yên Điềm. Sau đó hai tướng họp binh cùng đuổi đánh dữ dội, thắng lớn ở xã Phù Lưu Thượng, giết và bắt được nhiều quân Nguyễn. Nguyễn Hữu Dật phải bỏ lũy Độc Giang chạy về Hoành Sơn. Đó là trận thắng lớn nhất của quân Trịnh trong cuộc giao tranh với quân Nguyễn<ref>Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 420</ref>. Quân Trịnh lấy lại được 7 huyện bị chiếm năm 1655.
 
Nhờ chiến công đó, Lê Thì Hiến được phong làm Phó tướng, Thiếu úy, được mở dinh ở Tả Trung. Năm [[1664]], ông lại được thăng làm Tả đô đốc Tây quân.
 
Năm [[1672]], Trịnh Tạc lại rước [[Lê Gia Tông]] đi đánh [[Đàng Trong]], sai ông làm thống suất Nghệ An. Cuối năm, quân Trịnh tiến đến [[lũy Thầy]]. Lê Thì Hiến thúc các tướng ra sức tiến công, nhưng cuối cùng quân Nguyễn phòng thủ kiên cường không thể công phá. Quân Trịnh phải rút về bắc, Lê Thì Hiến được sai ở lại trấn giữ [[Nghệ An]].
 
Ông chia quân đóng đồn phòng giữ nghiêm ngặt, giữ ranh giớgiới tại [[sông Gianh]].
 
=== Mặt trận phía nambắc===
Năm [[1667]], chúa [[Trịnh Tạc]] cất quân đánh họ Mạc ở [[Cao Bằng]], sai Lê Thì Hiến làm thống lĩnh, theo đường [[Thái Nguyên]] tiến lên. Ông cùng [[Đinh Văn Tả]] chia quân 4 mặt cùng đánh, phá tan quân Mạc, bắt được nhiều quân địch.
 
Thắng trận trở về, ông được giao đi trấn thủ Sơn Tây. Năm [[1670]], ông làm thống suất Tây đạo, cùng Nguyễn Đức Triêm đi đánh tù trưởng [[Tuyên Quang]] là Ma Phúc Lan, chém chết Lan và ổn định tình hình địa phương.
 
Năm [[1674]], ông được thăng làm thái phó.
 
Tháng 9 năm [[1675]], Lê Thì Hiến qua đời, thọ 66 tuổi, được truy tặng làm Thái tể, tên thụy là ''Nghiêm Trí'', phong làm phúc thần.
 
== Các con ==
61.890

lần sửa đổi