Khác biệt giữa các bản “Lê Thì Hiến”

Lê Thì Kinh được phong làm Tham đốc, tước Trịnh Tường hầu.
 
Lê Thì Hải ([[1640]]-[[1717]]) được phong làm Thạc quận công, trấn thủ [[Cao Bằng]], [[Thái Nguyên]], [[Sơn Tây]], Kinh Bắc.
 
Lê Thì Liêu ([[1647]]-[[1723]]) trấn thủ [[Sơn Tây]], [[Nghệ An]], được thăng làm Đô đốc, tước Trung quận công.
 
==Nhận định ==
61.890

lần sửa đổi