Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Israel district”

Trang mới: “<noinclude> {{Uses infobox settlement}} </noinclude>{{Infobox settlement <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions --> | name …”
(Trang mới: “<noinclude> {{Uses infobox settlement}} </noinclude>{{Infobox settlement <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions --> | name …”)
(Không có sự khác biệt)
355

lần sửa đổi