Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

 
Nhược điểm của việc dùng các tiêu bản là chúng làm tăng gánh nặng cho [[máy chủ]] của [[Wikimedia]]. [[Mã nguồn]] rắc rối khiến chúng khó sửa chữa và khó dùng với những thành viên ít kinh nghiệm.
Tiêu bản là thủ tiêu cả một Bản.
 
==Nhúng tiêu bản vào bài như nào?==
Người dùng vô danh