Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bangladesh Divisions Image Map”

Trang mới: “<imagemap> File:Bangladesh divisions english.svg|300px|right|A clickable map of Bangladesh exhibiting its divisions. rect 190 214 401 270 Phân khu Rangpur r…”
(Trang mới: “<imagemap> File:Bangladesh divisions english.svg|300px|right|A clickable map of Bangladesh exhibiting its divisions. rect 190 214 401 270 Phân khu Rangpur r…”)
 
(Không có sự khác biệt)
355

lần sửa đổi