Khác biệt giữa các bản “Phan Bôi”

 
==Quê quán==
 
Năm 1911, Phan Bôi cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nổi tiếng về hiếu học và yêu nước, cách mạng. Ông là con thứ bảy trong gia đình. Gia đình ông, chỉ tính từ thân phụ Phan Định và thân mẫu Lê Thị Tiếu, có 53 người thì có đến 35 người ở tù, 8 liệt sĩ và những nhà trí thức, nhà lãnh đạo nổi tiếng như: [[Phan Thanh]], [[Phan Diễn]]…
 
Làng quê Bảo An, tổng Đa Hòa, phủ Điện Bàn (nay thuộc xã Điện Quang, huyện Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam là nơi từng sản sinh nhiều bậc đại khoa, tài cao đức trọng, những nhà trí thức, những nhà cách mạng dũng cảm, kiên cường, tài ba, đức độ của xứ Quảng và cả nước
 
==Tham gia Chính phủ Cách mạng==
Người dùng vô danh