Khác biệt giữa các bản “12 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
== Trong hóa học ==
* 12 là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Magiê (Mg).
 
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số_10s}}
<tr><td colspan=2>{{Số_0 E2}}
<tr><th colspan=2>12
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^2 \cdot 3</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>XII
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ nhị phân]]<td>1100
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ thập lục phân]]<td>C
</table>
 
{{Commonscat|12 (number)}}