Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

không có tóm lược sửa đổi
n
<!-- Hàng 1 -->{{/Hàng|1=
 
<!-- Bài viết chọn lọc -->{{/Hộp|số cột=2|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|bản mẫu=Wikipedia:Bài viết chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}|1=
 
{{/Hộp/Hình nền|số cột=2|đẩy lên=350px|gradien bắt đầu=20%|gradien kết thúc=60%|tập tin=Bibliothèque nationale de France, Paris (site Richelieu) - Salle Ovale 2.jpg|chú thích=Thư viện Quốc gia Pháp}}
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Bài viết chọn lọc}}
 
<p style="position: relative; line-height: 1.5em; height: {{#expr: 1.5 * 5 }}em; overflow: hidden;">'''[[Thư viện Quốc gia Pháp]]''' là [[thư viện]] quan trọng nhất, đồng thời là cơ quan giữ chức năng [[lưu chiểu]] xuất bản phẩm của [[Pháp]]. Với vai trò [[thư viện quốc gia]], đây cũng là nơi sưu tầm và lưu trữ những di sản thư tịch, đồng thời đảm nhiệm chức năng biên soạn, phát hành [[thư mục quốc gia]]. Thư viện Quốc gia Pháp ngày nay bao gồm 5 địa điểm và 2 trung tâm bảo quản tài liệu, trong đó địa điểm chính mang tên François-Mitterrand nằm ở [[Quận 13, Paris|Quận 13]], [[Paris]], còn địa điểm lịch sử Richelieu vẫn nằm trong trung tâm thành phố. Năm 2008, ngân sách của thư viện lên đến 280,6 triệu [[euro]] với tổng số nhân viên khoảng 2.500 người. Thư viện Quốc gia Pháp có lịch sử bắt đầu vào năm 1368, khi [[Danh sách vua và hoàng đế Pháp|vua]] [[Charles V của Pháp|Charles V]] cho thành lập thư viện cá nhân đặt trong [[cung điện Louvre]]. {{/Bài viết chọn lọc/Xem tiếp|Thư viện Quốc gia Pháp}}</p>
</div>
 
}}
 
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->{{/Hộp|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|cuối=có|bản mẫu=|1=<!-- Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}} -->