Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

không có tóm lược sửa đổi
 
 
<!-- Hàng 1 -->{{/Hàng|1=
{{/Hộp/ĐềBài mục|Hình ảnhviết chọn lọc}}
 
<!-- Bài viết chọn lọc -->{{/BàiHình viếtảnh chọn lọc}}
 
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->{{/Hộp|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|cuối=có|bản mẫu=|1=<!-- Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}} -->
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; z-index: 10; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Hình ảnh chọn lọc}}
</div>
 
{{/Hộp/Hình nền|đẩy lên=|tập tin=Endeavour silhouette STS-130.jpg|chú thích=[[Tàu con thoi]] ''[[Endeavour]]'' đằng trước các lớp khí quyển và [[đường chân trời]]}}
 
<div id="mp-tfp-arrow-bottom-left" class="mp-tfp-arrow" style="display: none; position: absolute; top: 50%; right: 50%; width: 10%; height: 10%; border: 15px solid #f3f3f3; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent;"></div>
<div id="mp-tfp-arrow-top-right" class="mp-tfp-arrow" style="display: none; position: absolute; bottom: 50%; left: 50%; width: 10%; height: 10%; border: 15px solid #f3f3f3; border-bottom-color: transparent; border-left-color: transparent;"></div>
 
}}
 
}}