Khác biệt giữa các bản “Torr”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: '''Torr''' là một đơn vị đo áp suất không thuộc hệ hệ đo lường quốc tế (SI) và bằng 1/760 atmôtphe. Người ta gọi đơn vị đo áp su...)
 
'''Torr''' là một [[đơn vị đo]] [[áp suất]] không thuộc hệ [[hệ đo lường quốc tế]] (SI) và bằng 1/760 [[atmôtphe]]. Người ta gọi đơn vị đo áp suất này là torr nhằm tưởng nhớ nhà vật lý và toán học người [[Ý]] [[Evangelista Torricelli]] - người đưa ra nguyên lý hoạt động của [[phong vũ biểu]] năm [[1644]].
 
==Torr và mmHg==
 
Một mmHg quy ước là 13,5951 x 9,80665 = 133,322387415 Pa. Mặc dù đây là con số chính xác nhưng khó sử dụng trong thực tế vì quá dài.
 
Một torr quy ước là 1 phần 760 lần 1 một atmôtphe, trong khi một atmôtphe lại quy ước là bằng 101.325 Pa. Do đó, một Torr bằng 101325/760 một Pa.
 
Mối quan hệ giữa Torr và mmHg là:
 
Torr = 0,999 999 '''857 533 699...''' mmHg
1 mmHg = 1,.000 000 '''142 466 321...''' Torr
 
{{Đơn vị áp suất}}