Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

n
Quan Hưng là con thứ hai của [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]]. Khi cha và anh ở lại trấn giữ Kinh châu, Quan Hưng vào Ích châu với [[Lưu Bị]] từ nhỏ và lớn lên tại Ích châu. Quan Hưng trở thành người kế tục tước Hán Thọ đình hầu của cha mình khi cả Quan Vũ và Quan Bình bị quân [[Đông Ngô]] bắt giết năm 219.
 
Từ khi còn trẻ, ông đã được [[Gia Cát Lượng]] - thừa tướng của [[Thục Hán]] - quý mến. KhiÔng Quan Hưng[[Trương 19Bào]](con tuổi,của ôngTrương Phi) đều được phong[[Triệu Vân]] chỉ dạy tận chứctình làmtừ quan trongcông chínhcho quyềnđến Thụcbinh Hánpháp.
 
Khi Quan Hưng 19 tuổi, ông được phong chức làm quan trong chính quyền Thục Hán.
 
Sau này Quan Hưng được Gia Cát Lượng cất nhắc làm thị trung và Trung giám quân. Ông mất sớm, không rõ bao nhiêu tuổi<ref name="ldp394">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394</ref>.
35

lần sửa đổi