Khác biệt giữa các bản “Hướng Trung Phát”

không có tóm lược sửa đổi
Tại Đại hội lần thứ sáu Đảng Cộng sản Trung Quốc họp từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 1928, tại Moskva, Liên Xô. Hướng Trung Phát được bầu làm Tổng Bí thư. Tuy nhiên sau đó [[Lý Lập Tam]] vào Bộ Chính trị là người nắm thực quyền lãnh đạo Đảng cho đến tháng 9 năm 1930.
 
Năm 1931, do không chịu nổi sự tra tấn của mật vụ Quốc dân đảng, Cố Thuận Chương, người chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm tại Thượng Hải đã khai ra Hướng Trung Phát. Hướng Trung Phát bị bắt và xử tử vào ngày 24/6/1931.
==Tham khảo==
*Mao: The Unknown Story, Jung Chang và Jon Halliday, 2005, New York.
12.554

lần sửa đổi