Khác biệt giữa các bản “Vũ Phạm Hàm”

n
 
==Liên kết ngoài==
*[http://www2dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/Dictionarydefault.aspx?cmdparam=230FaWQ9MjgzMSZncm91cGlkPSZraW5kPWV4YWN0JmtleXdvcmQ9ViVjNSVhOStQaCVlMSViYSVhMW0rSCVjMyVhMG0=DictionaryWord&cmdIDpage=28311 Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam]
*[http://www.hanoi.gov.vn/hanoiwebs1/vn/gioithieuchunghanoi/group4/group4_2/page4_2_4.htm Tên đường phố, làng xã Hà Nội thế kỷ 19-20 qua những lần thay đổi]
*[http://www.hatay.gov.vn/timhieu_hatay.asp?catid=DITICH Trang thông tin điện tử Hà Tây]
72

lần sửa đổi