Khác biệt giữa các bản “Cửu Long (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
{{dablink|Cửu Long còn có các nghĩa khác, xem bài [[Cửu Long (định hướng)]]}}
 
Tỉnh '''Cửu Long''' tại [[Việt Nam]] được thành lập vào tháng 2 năm [[1976]] theo Nghị định của Chính phủ Cách mạng lâm thời [[Cộng hòa Miền Nam Việt Nam]] về việc giải thể khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam bằng sự sáp nhập của hai tỉnh là [[Vĩnh Long]] và tỉnh [[Trà Vinh]]. Đến năm 1991, tỉnh này lại tách ra thành hai tỉnh riêng như cũ.
==Thay đổi hành chính==
Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngày 11-3-1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:
* Huyện Châu Thành Tây, huyện [[Mang Thít|Cái Nhum]] và 2 xã của huyện [[Tam Bình]] thành huyện [[Long Hồ]]
* Huyện Tam Bình, huyện [[Bình Minh]] thành huyện Tam Bình
* Huyện [[Trà Ôn]] (trừ 3 xã), huyện [[Cầu Kè]] và 2 xã của huyện [[Tiểu Cần]] thành huyện Cầu Kè
* Xã Hiếu Tử của huyện Tiểu Cần và 5 xã của huyện Châu Thành Đông sáp nhập vào huyện [[Càng Long]]
* 3 xã của huyện Trà Ôn sáp nhập vào huyện [[Vũng Liêm]]
* 4 xã của huyện Châu Thành Đông sáp nhập vào huyện [[Cầu Ngang]]
* 3 xã của huyện Tiểu Cần sáp nhập vào huyện [[Trà Cú]]
* Xã Long Đức của huyện Châu Thành Đông sáp nhập vào [[thị xã Trà Vinh]]
* 2 xã của huyện Châu Thành Tây sáp nhập vào [[thị xã Vĩnh Long]]
 
Như vậy, các huyện Cái Nhum, Châu Thành Đông, Châu Thành Tây, Bình Minh, Tiểu Cần, Trà Ôn không còn tồn tại.
 
Ngày 29-9-1981, tái lập một số huyện cũ: Bình Minh, Tiểu Cần, Trà Ôn; lập huyện Châu Thành từ 5 xã của huyện Châu Thành Đông cũ thuộc huyện Cầu Ngang và 4 xã của huyện Cầu Ngang; lập huyện Mang Thít từ phần đất của huyện Cái Nhum cũ; lập huyện Duyên Hải.
 
{{Sơ khai}}
[[Thể loại:Tỉnh cũ Việt Nam]]
 
8.946

lần sửa đổi