Khác biệt giữa các bản “Khôn dư vạn quốc toàn đồ”

n
ParacelIslandsDispute đã đổi Khôn Dư Vạn Quốc Toàn Đồ thành Khôn dư vạn quốc toàn đồ: Không viết hoa cả tên (VD khác: "Đại Nam nhất thống toàn đồ"; "Nam Hải chư đảo vị trí đồ", "Hỗn nh…
n (ParacelIslandsDispute đã đổi Khôn Dư Vạn Quốc Toàn Đồ thành Khôn dư vạn quốc toàn đồ: Không viết hoa cả tên (VD khác: "Đại Nam nhất thống toàn đồ"; "Nam Hải chư đảo vị trí đồ", "Hỗn nh…)