Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cam Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| tên = Cam Thành
| vai trò hành chính = Xã
| hình = Cam_Thành_Cam_Lộ.png
| ghi chú hình = bản đồ xã Cam Thành
| vĩ độ = 16
20.997

lần sửa đổi