Khác biệt giữa các bản “Đại Tỉnh thức”

 
==Cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhất==
Cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhất là phong trào tôn giáo bùng phát trong cộng đồng [[Kháng Cách]] (''Protestant'') tại các khu định cư tại Bắc Mỹ trong những năm thuộc các thập niên 1730 và 1740. Khởi phát bởi [[Jonathan Edwards]], một nhà thuyết giáo sống tại [[Massachusetts]], người tìm cách phục hồi các giá trị cội rễ của tư tưởng [[John Calvin]] (đã được chấp nhận và truyền bá rộng rãi trong thời kỳ lập quốc), và nỗ lực đánh thức tình cảm kính yêu [[Thiên Chúa]] đang phôi phai trong lòng tín hữu. Bài giảng ''[[Tội nhân trong tay Thiên Chúa đang thịnh nộ]]'' là một trong những bài giảng nổi tiếng nhất của ông. Edwards là diễn giả có sức thuyết phục lớn, và nhiều người tìm đến để nghe ông thuyết giảng. Nhà thuyết giáo người Anh [[George Whitefield]] tiếp nối phong trào, du hành khắp các khu định cư và thu hút số lượng thính giả đông đảo với cung cách thuyết giáo sinh động và đầy cảm xúc.
{{Portal|Cơ Đốc giáo}}
Cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhất là phong trào tôn giáo bùng phát trong cộng đồng [[Kháng Cách]] (''Protestant'') tại các khu định cư tại Bắc Mỹ trong những năm thuộc các thập niên 1730 và 1740. Khởi phát bởi [[Jonathan Edwards]], một nhà thuyết giáo sống tại [[Massachusetts]], người tìm cách phục hồi các giá trị cội rễ của tư tưởng [[John Calvin]] (đã được chấp nhận và truyền bá rộng rãi trong thời kỳ lập quốc), và nỗ lực đánh thức tình cảm kính yêu [[Thiên Chúa]] đang phôi phai trong lòng tín hữu. Bài giảng ''[[Tội nhân trong tay Thiên Chúa đang thịnh nộ]]'' là một trong những bài giảng nổi tiếng nhất của ông. Edwards là diễn giả có sức thuyết phục lớn, và nhiều người tìm đến để nghe ông thuyết giảng. Nhà thuyết giáo người Anh [[George Whitefield]] tiếp nối phong trào, du hành khắp các khu định cư và thu hút số lượng thính giả đông đảo với cung cách thuyết giáo sinh động và đầy cảm xúc.
 
Phương pháp giảng dạy mới cùng với cách sống đạo của những người theo phong trào này đã thổi một sức sống mới vào đời sống tôn giáo tại Mỹ. Người ta tìm đến tôn giáo với nhiệt tâm, chứ không còn chịu ngồi nghe các bài luận thuyết tôn giáo cách lặng lẽ và xa cách. Nhiều người bắt đầu thói quen nghiên cứu [[Kinh Thánh]] tại nhà, tập quán này làm suy giảm ảnh hưởng của các nghi thức thờ phụng công cộng, và đem tín hữu đến gần với khynh hướng chú trọng vào sự trải nghiệm cá nhân đã được rao giảng tại [[Âu châu]] trong cuộc [[Cải cách Kháng Cách]] (''Protestant Reformation'').