Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tô Quang Đẩu”

Không có tóm lược sửa đổi
Năm 1946 khi Pháp đánh Hải Phòng, ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến chiến khu 3 vừa mới thành lập.
 
Năm 1948, ông làm Khu ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính liên khu 10, Bí thư Đảng toàn chính quyền liên khu,. phạmBí thư Liên khu là ông [[Bùi Quang Tạo]]. Phạm vi Liên khu bao gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. <ref>http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-123-SL-cu-Bui-Quang-Tao-Dinh-Cong-Phu-To-Quang-Dau-Le-Van-Giao-Vu-Hien-uy-vien-uy-ban-khang-chien-kiem-hanh-chinh-lien-khu-10-vb36292t18.aspx</ref>, <ref>http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sovanhoatt/pages/tinchitiet.aspx?itm=838ff4d9-a297-466c-aa09-ab588e8337f7</ref>.
 
Năm 1949 ông được cử làm Ủy viên Ban Thanh tra Chính phủ <ref>http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=169</ref>
Ông mất ngày 25 tháng 11 năm 1990 (9/10 Canh Ngọ), tại Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi.
 
Với những công lao đóng góp cho cách mạng, ông đã được Nhà nước tặng [[Huân chương Độc lập]] hạng nhất, [[Huân chương Kháng chiến]] hạng nhất và Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; năm 1991, ông được truy tặng [[Huân chương Hồ Chí Minh]].
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh