Khác biệt giữa các bản “Mai Thúc Lân”

[[Thể loại:Bí thư Thành ủy Đà Nẵng]]
[[Thể loại:Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam]]
[[Thể loại:Chủ tịch Tỉnh Việt Nam]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10]]
[[Thể loại:Quan chức Quốc hội Việt Nam]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
[[Thể loại:Kỹ sư Việt Nam]]
[[Thể loại:Huân chương Hồ Chí Minh]]
Người dùng vô danh