Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
Tháng giêng năm thứ 3 (527), Vạn Sĩ Sửu Nô đánh bại Tiêu Bảo Dần. Trong khi đó, Mạc Chiết Niệm Sanh phát động phản kích, liên tiếp chiếm lĩnh đông Tần Châu, Ky Châu, U Châu (châu trị nay là [[huyện Ninh]], [[Cam Túc]]), Bắc Hoa Châu, Ung Châu (châu trị nay là [[Tây An]]), <ref name="T3"/>, Đồng Quan <ref name="T3"/>, thanh thế lớn mạnh.
 
Tháng 3, triều đình tuyên bố “''trong ngoài giới nghiêm''”, rồi Hoàng đế hạ chiếu muốn ngự giá thân chinh (nhữngnhưng không hề thi hành). Về sau đại quân Bắc Ngụy tiến chiếm Đồng Quan, tháng 9, Mạc Chiết Niệm Sanh bị bộ tướng Đỗ Sán giết chết, Đỗ Sán đầu hàng triều đình, quân đội của Niệm Sanh đi theo Vạn Sĩ Sửu Nô.
 
Nhưng Tiêu Bảo Dần sợ triều đình trách tội mình chinh thảo bất lực, nên tạo phản <ref name="T3"/>. Hiếu Minh đế phái Thượng thư bộc xạ [[Trưởng Tôn Trĩ]] trấn áp, Tiêu Bảo Dần bị bộ tướng Hầu Chung Đức làm phản, bèn đầu hàng Vạn Sĩ Sửu Nô. Đến lúc này, khu vực Quan Trung nằm dưới sự khống chế của loạn quân Lục Trấn.
433

lần sửa đổi