Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

Phim không phải là lịch sử
(Phim không phải là lịch sử)
 
== Thân thế ==
Tiết Nhân Quý là người Giáng Châu, Long Môn (nay thuộc [[Hà Tân, Vận Thành|Hà Tân]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]], xuất thân trong một gia đình thế tộc ở [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Hà Đông]], thuộc dòng dõi tướng lĩnh thời [[Bắc Ngụy]] là Tiết An Đô. Tằng tổ phụ của Tiết Nhân Quý là Tiết Vinh, cũng làm quan thời [[Bắc Ngụy]] đến chức Thái thú, Đô đốc, được phong Trừng Thành Huyện công. Tổ phụ là Tiết Diễn, làm Trung đại phu thời [[Bắc Chu]], cha là Tiết Quỹ, làm quan cho [[nhà Tùy]].Do ý chí cùng tài sức hơn người nên Tiết Nhân Quý được [[Lý Tĩnh]] nhận làm môn đồ để phò trợ triều Đường
 
==Cuộc đời==
Thời trẻ Tiết Nhân Quý sống nghèo khổ, làm nghề nông. Vợ là Liễu thị, dân gian thường gọi là Liễu Kim Hoa, Liễu Ngân Hoàn, Liễu Anh Hoàn hoặc Liễu Nghênh Xuân. Sau khi bình được phía Đông , Quý được Vua [[Đường Thái Tông]] kết hợp với Công Chúa Chiêu Dương người Bột Lệu Quốc làm thiếp .
 
Sách [[Tân Đường thư]], mục "Tể tướng thế hệ biểu" chép: ''"Tiết Nhân Quý tên Lễ, Đại tổng quản đạo Tùng Mạc"''. [[Tư Mã Quang]] trong [[Tư trị thông giám]] viết: ''"Nhân Quý, cháu 6 đời của An Đô, nguyên tên Lễ,người ta quen gọi theo tên tự"''.
 
Năm Vĩnh Thuần thứ 2 (683), lâm bệnh qua đời, thọ 70 tuổi, được triều đình truy tặng ''"Tả Kiêu vệ Đại tướng quân U Châu Đô đốc"''.
 
=== Con đường binh nghiệp ===
Tiết Nhân Quý bắt con đường binh nghiệp để trở thành 1 tướng quân tài ba , 1 nhà quân sự mưu tri thao lượt , so với [[Nhạc Phi]] Tiết Nhân Quý ngang tài ngang sức . Khi đến đầu binh cho tướng Trương Sĩ Quí , vì bị ganh tị với tài sức nên Quý không được sự tín nhiệm cao của Trương Sĩ Quí thế nên Quý được cho làm binh sĩ thuộc cấp thấp trong quân đội .Vì tình thế do Trương Sĩ Quí không đủ sức kềm chế sức tấn công từ phía quân dịch nên Quý đã ra sức giúp Trương Sĩ Quí thoát khỏi sự càn quét của quân thù . Và theo đó , công trạng của Quý ngày càng được biết nhiều từ việc áp chế quân nhà [[Cao Câu Ly]] đến việc dùng Long Môn trận giết chết Thiết Thế Vân của Bột Lêu
 
==Hình tượng trong tiểu thuyết dân gian==
Con trưởng Tiết Nhân Quý là Tiết Nột, tự Thận Ngôn, nối nghiệp cha làm đại tướng nhà Đường, thời [[Đường Huyền tông]] từng đại phá [[Đột Quyết]], được nối tước cha làm Bình Dương Quận công. Sách [[Tân Đường thư]] chép: ''tính trầm dũng khiêm tốn,giỏi dùng binh, gặp đại địch càng mạnh mẽ''. Tiết Nột chính là nguyên mẫu của nhân vật [[Tiết Đinh San]] trong [[Thuyết Đường diễn nghĩa]].
 
==Chú Cái chết thích==
{{reflist}}
Tiết Nhân Quý bị nội thương nghiêm trọng nguyên nhân vì tuổi già thân và dùng hết sức đánh dẹp những viên tướng trọng yếu của nghĩa quân Tây Lương . Nhưng chính vì giấc mơ bình định Tây Lương trong nhiều năm bị thất bại , Tiết Nhân Quý qua đời cùng năm với [[Đường Cao Tông]] niên hiệu Hoằng Đạo và giấc mơ ấy đã con trai Tiết Đinh San nối nghiệp cha và sư phụ Lý Tĩnh vài năm sau khi Tiết Nhân Quý qua đời .
 
==LiênTham kết ngoàikhảo==
* ''[[Đường thư]]'', [http://www.sidneyluo.net/a/a16/083.htm quyển 83].
* ''[[Tân Đường thư]]'', [http://www.sidneyluo.net/a/a17/111.htm quyển 111].
* ''[[Tư trị thông giám]]'', quyển [[:zh:s:資治通鑑/卷198|198]], [[:zh:s:資治通鑑/卷199|199]], [[:zh:s:資治通鑑/卷200|200]], [[:zh:s:資治通鑑/卷201|201]], [[:zh:s:資治通鑑/卷203|203]].
 
[[en:Xue Rengui]]
211.539

lần sửa đổi