Khác biệt giữa các bản “Đấu thầu”

(lùi sửa đổi)
 
Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.
Nhà thầu là gì thế hả mấy anh em.
 
==Các loại hình đấu thầu==
Người dùng vô danh