Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
 
===Phá Lục Hàn Bạt Lăng thất bại===
Tháng 2 năm Chánh Quang thứ 6 (525), [[Hồ thái hậu]] phái sứ giả đưa lễ vật đi [[Nhu Nhiên]], yêu cầu trợ giúp dẹp loạn. Nhu Nhiên thủ lĩnh [[A Na Côi]] soái 10 vạn quân tây tiến bức đến Ốc Dã trấn <ref>Ngụy thư, quyển 103, liệt truyện 91, Nhu Nhiên truyện</ref>, liên tiếp chiến thắng, khiến cho nghĩa quân Lục Trấn đại bại. Triều đình cũng phái [[Nguyên SâmThâm]] soái quân từ Bình Thành xuất phát, tấn công Hoài Sóc.
 
Tháng 6, Nguyên SâmThâm bị Phá Lục Hàn Bạt Lăng đánh bại ở Ngũ Nguyên, buộc phải chạy về phía đông. Nguyên SâmThâm thay đổi sách lược, bắt đầu phân hóa chiêu hàng nghĩa quân. Sách lược này bắt đầu cho thấy hiệu quả, Khiết Liệt Hà soái 3 vạn người đầu hàng. Nguyên SâmThâm lại thừa cơ Bạt Lăng tập kích Khiết Liệt Hà mà bày sẵn mai phục, đánh bại Bạt Lăng <ref name="T1"/>. Bạt Lăng vượt sông trốn thoát <ref>Không có sử liệu nào nói rõ kết cục của Phá Lục Hàn Bạt Lăng</ref>, quân Ngụy bắt 20 vạn quân dân của Lục Trấn phân phối cho 3 châu Doanh, Ký, Định thuộc [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]. Tháng 7, [[Hiếu Minh Đế]] đổi niên hiệu là Hiếu Xương.
 
===Hà Bắc khởi binh===
433

lần sửa đổi