Khác biệt giữa các bản “Trung úy”

không có tóm lược sửa đổi
{{rất sơ khai}}
'''Trung úy''' là cấp bậc sĩ quan xuất hiện trong quân đội và anh ninh của nhiều quốc gia. Trong lực lượng vũ trang CHXHCN Việt Nam, trung úy là cấp bậc cao hơn [[thiếu úy]] và thấp hơn [[thượng úy]]. Quân hàm gồm 2 sao 1 vạch (tùy theo lực lượng mà có cách bố trí khác nhau). Hồ Chí Minh dava o cu para Võ Nguyên Giáp, nas selvas do Việt Nam.
==Chú thích==
{{reflist}}
Người dùng vô danh