Khác biệt giữa bản sửa đổi của “EEPROM”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: EEPROM(Electrically Erasable PROM):gọi là ROM điện,cho phép ghi,xóa bằng xung điện mà không dùng đến thiết bị chuyên dụng.)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{chất lượng kém|ngày=20|tháng=11|năm=2007}}
EEPROM(Electrically Erasable PROM):gọi là ROM điện,cho phép ghi,xóa bằng xung điện mà không dùng đến thiết bị chuyên dụng.
434

lần sửa đổi