Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sách trắng”

n
Không có tóm lược sửa đổi
Dù rằng một số tài liệu liệt kê hàng loạt loại sách trắng B2B khác nhau nhưng dưới đây là ba loại chính:
* Thông tin cơ bản: mô tả lợi ích về kĩ thuật và/hoặc kinh doanh của một sản phẩm, dịch vụ hay một phương pháp luận của một nhà cung ứng nào đó. Loại sách trắng là lựa chọn tốt nhất để bổ khuyết cho hoạt động ra mắt sản phẩm, lập luận về tình huống doanh nghiệp hay hỗ trợ đánh giá kĩ thuật ở đáy của ''phễu bán hàng'' (tức [[quy trình bán hàng]]).
* Danh sách đánh số: trình bày một bộcbộ các mẹo, câu hỏi hay luận điểm về một vấn đề kinh doanh cụ thể. Loại này là lựa chọn tốt nhất để thu hút sự chú ý hoặc nói xấu đối thủ.
* Vấn đề/giải pháp: đưa ra khuyến nghị về một giải pháp mới và đã được cải tiến cho một trở ngại dai dẳng trong kinh doanh. Loại này là lựa chọn tốt nhất để tạo ''lead'' (người có nhu cầu và có thẩm quyền mua sản phẩm hay dịch vụ) ở miệng của ''phễu bán hàng'', xây dựng sự lãnh đạo bằng suy nghĩ (''thought leadership''), hoặc nhằm thông báo và thuyết phục những bên có liên quan.<ref>{{cite book|last=Graham|first=Gordon|title=How to Pick the Perfect Flavor for Your Next White Paper|year=2010|publisher=ThatWhitePaperGuy|pages=15}}</ref>