Khác biệt giữa các bản “Hoàng Trọng Phu”

 
==Sự nghiệp quan trường==
 
Lúc mới về nước, vì có cha đang làm quan, nên ông chỉ làm thông ngôn cho vua [[Thành Thái]] ít tháng, rồi ra miền bắc làm Án sát tại [[Bắc Ninh]] năm 1897, Tổng đốc Ninh Thái (Bắc Ninh và Thái Nguyên)<ref>http://thuanthanh.gov.vn/lich-su-van-hoa/dia-diem-du-lich/chua-but-thap-gia-tri-tieu-bieu-ve-lich-su-va-nghe-thuat-18-1170.html</ref>.
 
=== Tổng đốc Hà Đông ===
Bên cạnh những hoạt động đảm bảo trị an trong địa phận như những quan cai trị khác trong chế độ thuộc địa nửa phong kiến lúc đó, ông là người có tinh thần dân tộc, cùng với anh trai Hoàng Mạnh Trí (Tổng đốc [[Nam Định]]) đều âm thầm hỗ trợ [[Phong trào Đông Du]], làm lơ cho hai trung tâm tuyển chọn người đi Đông Du ở Hà Đông và Nam Định hoạt động <ref>http://vietbao.vn/Van-hoa/Danh-gia-lai-Hoang-Cao-Khai/45256953/181/</ref>.
 
Ông cho trùng tu các danh thắng như chùa Trầm ở Chương Mỹ <ref>http://kienthuc.com.vn/news/index.php/du-lch/trong-nc/31398-chiem-ngng-kin-truc-chua-trm-nui-ng-hanh-sn</ref>, chùa Bút Tháp phủ Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh<ref>http://thuanthanh.gov.vn/lich-su-van-hoa/dia-diem-du-lich/chua-but-thap-gia-tri-tieu-bieu-ve-lich-su-va-nghe-thuat-18-1170.html</ref>, mở mang xây dựng ấp Thái Hà.
 
=== Phát triển làng nghề thủ công ===
Người dùng vô danh