Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Thanh vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Royalty
| tên = Sở Thanh Vương
| tước vị = Vua nước Sở
| thêm = china
| tại vị = [[407 TCN]] - [[401 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Sở Giản Vương]]
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Sở Điệu Vương]]
| phối ngẫu =
| kiểu phối ngẫu =
| con cái = [[Sở Điệu Vương]]
| hoàng tộc = [[Nước Sở]]
| kiểu hoàng tộc = Chư hầu
| tên đầy đủ = Hùng Đương
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| cha = [[Sở Điệu Vương]]
| mất = [[401 TCN]]
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
}}
'''Sở Thanh Vương''' (trị vì 407 TCN-401 TCN), là một vị vua [[nước Sở]], [[chư hầu]] của [[nhà Chu]] trong [[Lịch sử Trung Quốc]].
==Thân thế==
Người dùng vô danh