Khác biệt giữa các bản “Ôn Tộ Vương”

n
== Khai Sinh ==
 
[[Ôn Tộ]] là con trai của [[Đông Minh Vương]] (Chu Mông), người đã sáng lập ra triều đại [[Cao Khấu Ly]], và [[soSo soe noSŏno|So Seu - no]], con gái một [[Tộc trưởng]] của một [[bộ tộc]] nhỏ có tên gọi là [[Quế Lưu]] (Gye - ru). Ông là em trai của [[Lưu Ly Minh Vương]], vị vua thứ hai của [[Cao Khấu Ly]], và cũng là em trai của [[Biryu]], được miêu tả trong sử sách là người lập quốc [[Bách Tế]].
 
== Thành Lập và Phát Triển của Bách Tế ==