Bảng tóm tắt
Không có tóm lược sửa đổi
 
(Bảng tóm tắt)
{{Tóm tắt về robot Wikipedia |
Tên = YurikBot |
Người chủ = [[Thành viên:Yurik|Yuri Astrakhan]] |
Thư viện = pywikipediabot |
Ngôn ngữ = [[Python]] |
Môi trường = |
Bắt đầu = [[30 tháng 7]], [[2005]]
}}
 
{|width="60%" align="center" cellspacing="3" style="border: 5px solid #FF3333; background-color: #FFFFCC; margin-bottom: 6px;"
|align="center"|'''Please do not leave any comments on this page!'''
|Thank you!
|}
 
[[en:User:Yurik]]