Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Tập tin Barcelona_Matches_1992.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Philippe (WMF) vì lý do Copyright violation: com:OFFICE | DMCA Takedown | commons:wmf:DMCA_Oldenburg.
<gallery>
Tập tin:Matches.jpg|Một số que diêm ( que màu đen là que đã sử dụng )
Tập tin:Barcelona Matches 1992.jpg|Một tòa nhà trang trí bằng hình ảnh que diêm
</gallery>
 
38.403

lần sửa đổi