Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn miếu (Huế)”

n
n (Qbot: Việt hóa)
 
==Xem thêm==
Trên 32 tấm bia đá tại Văn Thánh Huế, có ghi họ tên, tuổi tác và quê quán của 293 vị tiến sĩ, một số nhân vật đó là: [[Phan Thanh Giản]]; [[Phan Đình Phùng]]; [[Tống Duy Tân]]; [[Nguyễn Xuân Ôn]]; [[Đinh Văn Chất]]; [[Phạm Văn Nghị]]; [[Dương Khuê]]; [[Nguyễn Thượng Hiền]]; [[Nguyễn Khuyến]]; [[Chu Mạnh Trinh]]; [[Đào Nguyên Phổ]]; [[Ngô Đức Kế]]; [[Huỳnh Thúc Kháng]]; [[Vũ Phạm Hàm]]...
 
==Chú thích==
72

lần sửa đổi