Khác biệt giữa các bản “Trần Văn Lắm”

{{Thời gian sống|Sinh=1913|Mất=2001}}
[[Thể loại:Người Sài Gòn]]
[[Thể loại:Người Úc gốc Việt]]
[[Thể_loại:Cựu sinh viên Viện Đại học Đông Dương]]
[[Thể loại:Bộ trưởng Việt Nam Cộng hòa]]
Người dùng vô danh