Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

Tham số đồng tác giả
nKhông có tóm lược sửa đổi
(Tham số đồng tác giả)
}}
}}
}}{{
#if: {{{Coauthors|{{{Đồng tác giả|}}}}}}
|{{{AuthorSep|&#059; }}}{{{Coauthors|{{{Đồng tác giả|}}}}}}|
}}{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}