Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

n
{{{DOI hỏng}}}
(Cập nhật phần lưu trữ)
n ({{{DOI hỏng}}})
<!--============ DOI ================-->
#if:{{{DOI|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=doi |input1={{{DOI|}}} |input2={{{DoiBroken|{{{DOI hỏng|}}}}}} }}
}}{{
<!--============ ISBN ===============-->