Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điều chế tín hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
**Quadrature amplitude modulation (QAM)
*Angle modulation
**Điều tần-Frequency modulation (FM)
**Điều pha-Phase modulation (PM)
 
Điều chế tương tự gồm AM, FM, PM.
 
===Điều chế số===
 
Trong điều chế số, một sóng mang tương tự sẽ được biến đổi theo một chuỗi bit có chiều dài cố định hoặc thay đổi. Đây cũng có thể được coi là một dạng biến đổi tương tự-số. Hình dạng của sóng mang được lấy từ một tập hợp hữu hạn các symbol.
 
Sau đây là những phương pháp cơ bản:
 
*Trong CW, người ta dùng on-off keying của tín hiệu có chiều dài thay đổi.
*Trong PSK, người ta dùng một số hữu hạn pha.
*Trong FSK, người ta dùng một số hữu hạn tần số.
*Trong ASK, người ta dùng một số hữu hạn biên độ.
*Trong QAM, tín hiệu đồng pha (tín hiệu I, ví dụ tín hiệu cos) và tín hiệu trực pha (tín hiệu Q, ví dụ tín hiệu sin) được điều biên. Nó cũng có thể được coi là hai kênh riêng. Tín hiệu thu được là sự kết hợp của PSK và ASK với tối thiểu là hai pha và tối thiểu hai biên độ.
 
 
Điều chế số gồm ASK, FSK, PSK, DPSK....
 
434

lần sửa đổi