Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sleepless in Seattle”

Trang mới: “Tên phim :Sleepless in Seattle Tạm dịch:Đêm trắng ở Seattle Ngôn ngữ : tiếng anh Thể loại: tâm lý , hài tình cảm Độ dài : 105 phút …”
(Trang mới: “Tên phim :Sleepless in Seattle Tạm dịch:Đêm trắng ở Seattle Ngôn ngữ : tiếng anh Thể loại: tâm lý , hài tình cảm Độ dài : 105 phút …”)
(Không có sự khác biệt)
1

lần sửa đổi