Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| thụy hiệu =
| miếu hiệu =
| hoàng tộc = [[Điền Tề]]
| cha = [[Điền Đam|Tề Vương Điền Đam]]
| mẹ =