Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

không có tóm lược sửa đổi
|state = collapsed
|titlestyle = background:#CCCC66;
|list1 = <span style="font-size:110%">[[Phi Tử]] {{•}} [[Tần Hầu|Hầu]] {{•}} [[Tần Công Bá|Công Bá]] {{•}} [[Tần Trọng|Trọng]] {{•}} [[Tần Trang công|Trang công]] {{•}} [[Tần Tương công|Tương công]] {{•}} [[Tần Văn công|Văn công]] {{•}} [[Tần Ninh công|Ninh công]] {{•}} [[Tần Xuất công|Xuất công]] {{•}} [[Tần Vũ công|Vũ công]] {{•}} [[Tần Đức công|Đức công]] {{•}} [[Tần Tuyên công|Tuyên công]] {{•}} [[Tần Thành công|Thành công]] {{•}} [[Tần Mục công|Mục công]] {{•}} [[Tần Khang công|Khang công]] {{•}} [[Tần Cung công|Cung công]] {{•}} [[Tần Hoàn công|Hoàn công]]{{•}} [[Tần Cảnh công|Cảnh công]]{{•}} [[Tần Ai công|Ai công]]{{•}} [[Tần Huệ công I1|Huệ công]] {{•}} [[Tần Điệu công|Điệu công]]{{•}} [[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]{{•}} [[Tần Tháo công|Tháo công]]{{•}} [[Tần Hoài công|Hoài công]]{{•}} [[Tần Giản công|Giản công]]{{•}} [[Tần Huệ công II2|Huệ công]] {{•}} [[Tần Xuất Tử|Xuất Tử]]{{•}} [[Tần Hiến công|Hiến công]] {{•}} [[Tần Hiếu công|Hiếu công]] {{•}} [[Tần Huệ Văn vương|Huệ Văn vương]] {{•}} [[Tần Vũ vương|Vũ vương]] {{•}} [[Tần Chiêu Tương vương|Chiêu Tương vương]] {{•}} [[Tần Hiếu Văn vương|Hiếu Văn vương]] {{•}} [[Tần Trang Tương vương|Trang Tương vương]] {{•}} [[Tần Thủy Hoàng|Thủy Hoàng]] {{•}} [[Tần Nhị Thế|Nhị Thế]] {{•}} [[Tần Tử Anh|Tử Anh]] </span>
| list2 = <div>
----
Người dùng vô danh