Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nho giáo”

n
Cơ sở của Nho giáo được hình thành từ thời Tây Chu, đặc biệt với sự đóng góp của [[Chu Công Đán]], còn gọi là Chu Công. Đến thời [[Xuân Thu]], xã hội loạn lạc, [[Khổng Tử]] (sinh năm 551 trước [[công nguyên]]) phát triển tư tưởng của Chu Công, hệ thống hóa và tích cực truyền bá các tư tưởng đó. Chính vì thế mà người đời sau coi ông là người sáng lập ra Nho giáo.
 
Cũng giống như nhiều nhà tư tưởng khác trên thế giới như [[Thích Ca Mầu Ni]], [[Giê-xu]],... người đời sau không thể nắm bắt các tư tưởng của Khổng tử một cách trực tiếp mà chỉ được biết các tư tưởng của ông bằng các ghi chép do các học trò của ông để lại. Khó khăn nữa là thời kỳ "[[Đốt sách chôn nho|đốt sách, chôn Nho]]" của [[nhà Tần]], hai trăm năm sau khi Khổng Tử qua đời đã làm chokhiến việc tìm hiểu tư tưởng gốc của Khổng Tử càng khó khăn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đời sau vẫn cố gắng tìm hiểu và hệ thống các tư tưởng và cuộc đời của ông.
 
===Nho giáo nguyên thủy===
116

lần sửa đổi